Wij zijn een actieve vereniging van en voor senioren vanaf 50 jaar.

Wij streven naar een volwaardige deelname van senioren aan de samenleving. Om dat te realiseren organiseren we activiteiten en behartigen we de materiële en immaterële belangen van onze leden en alle senioren in het algemeen.

De kbo afdeling Loosbroek is opgericht op 4 oktober 1961

Bestuur (nog invullen)

Contributie

Voor 22 euro per jaar kunt u lid worden van onze vereniging. U bent dan tevens lid van KBO-Brabant. U ontvangt dan 11 keer per jaar het maandblad ONS. Dit houdt u op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en inkomensondersteunende mogelijkheden, inclusief collectieve kortingsregelingen.

U kunt deelnemen aan ontspannende, culturele en sportieve activiteiten en aan speciale vieringen, georganiseerd door de afdeling.

U krijgt korting op de medische keuring voor uw rijbewijs.

Er is een gezellige bijeenkomst voor de leden, die een speciale verjaardag te vieren hebben of een huwelijksjubileum.

U kunt een beroep doen op een hulp bij het invullen van uw belastingformulier.

U kunt ondersteuning krijgen van een vrijwillige ouderenadviseur.

Met uw ledenpas kunt u kortingen krijgen bij lokale bedrijven.

U kunt collectiviteitskorting krijgen op energie en zorgverzekeringen via KBO-Brabant.

U kunt vrijwilligerswerk doen bij de KBO.

 

Onze activiteiten:

Sport: 

Wandelen:       elke donderdag, vertrek om 9.00u. bij De Wis. Contactpersonen: Diny Lunenburg en Mien Oosterholt

Fietsen:           op elke 1e en 3e woensdag van de maand, vertrek om 13.30u. bij De Wis. Contactpersoon: Gerard Hommeles

Duofietsen:     op woensdag- en donderdagmiddag, aanmelden bij Betsie van Zutphen

Biljarten:        elke dinsdag van 14.00u. tot 17.00u. in De Wis. Contactpersoon: Harrie v. d. Boom 

Gym:             elke donderdag(behalve in de vakanties) van 13.30u. tot 14.15u. Dit wordt gegeven door Anja Westbroek van Ons Welzijn. Contactpersoon: Adrie v. d. Velden 

Volksdansen:  elke dinsdag van 10.00u. tot 11.30u. Dit wordt gegeven door Inie de Prest. Contactpersoon: Ria v. d. Heijden

Jeu de boules: elke maandag om 14.00u. wintertijd en om 19.00u. zomertijd bij Den Hoek. Contactpersoon: Henk de Mol

Beugelen:       jaarlijks in januari

Ontspanning:

Rikken:          elke 2e woensdag van de maand om 20.00u. in De Wis(behalve in juni, juli en augustus). Contactpersonen: Harrie v. d. Boom en Betsie van Zutphen

Keezen:         elke 2e woensdag van de maand om 20.00u. in De Wis(behalve in juni, juli en augustus). Contactpersonen: Josephien de Mol en Betsie van Zutphen

Kienen:         4x per jaar op woensdag om 14.00u., zie activiteitenkalender. Contactpersonen: Diny Lunenburg en Harrie v.d. Boom

Kluscafé:     elke 3e zaterdag van de maand van 9.30u. tot 11.30u. bij Harrie en Rien van Zoggel, Achterdonksestraat 7. Contactpersonen: Betsie van Zutphen en Henk de Mol

Cultuur:

In januari kunt u de seniorenbeurs in Veldhoven bezoeken.

In mei is er jaarlijks een dagbusreis en er is jaarlijks een meerdaagse busreis samen met KBO-Dinther

En er wordt jaarlijks een excursie georganiseerd.

Vieringen:

Jaarlijks is er een carnavalsmiddag met buffet, een gezellige bijeenkomst t.g.v. de kermis begin april en een kerstviering met buffet.

Lezingen:

Jaarlijks worden er een paar lezingen gehouden over interessante onderwerpen.

Belangenbehartiging:

De KBO beschikt over vrijwilligers, die u behulpzaam kunnen zijn bij verschillende aspecten waar u graag hulp bij hebt: de ouderenadviseurs.

Deze vrijwilligers zijn door de KBO-Brabant opgeleid en kosten u niets.

Zij ondersteunen, verwijzen en adviseren u vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen op het terrein van inkomen, recht, zorg, wonen en mobiliteit.

Bij onze afdeling kunt u een beroep doen op Harrie Langens en Toon de Mol.

De belastinghulpen kunnen helpen bij het invullen van de belastingformulieren en adviseren bij de aanvraag voor huur- of zorgtoeslag. U kunt een beroep doen op Harrie Langens.

Communicatie:

In het voorjaar wordt de jaarvergadering gehouden om de leden informatie te verstrekken en om te communiceren met de leden.

Na de pauze wordt er meestal een lezing gehouden over een interessant onderwerp.

Jaarverslag: download hier het jaarverslag 2018.